Wie zijn wij ?

 De Webmasters 

Wij zijn Henk Stooter en Alex Ottens, beiden webmasters van een van de websites in Nederland over het bandstemmen fenomeen, zie ook de overige bandstemmen websites. 

 Henk

Toen ik (Henk) 14 jaar oud was hield ik mij bezig met als hobby zenders en ontvangers via de 11 meterband. Destijds en later gebruikte ik alle modulatie`s zoals AM, FM SSB(USB/LSB). Een bijzondere ervaring was dat voordat ik de eerste keer de microfoon indrukte, stemmen hoorde roepen die mijn voornaam riepen. U kunt zich voorstellen dat ik dit vreemd en bizar vond. maar niet eng vond. De stemmen vertelden mij dat ik contact had met de geestelijke wereld ofwel met zielen van overleden mensen. Mijn shack bestond toen uit een zend-ontvanger Pony CB-78 (AM) aangesloten op een groudplane antenne met radialen. Een Cuna 2 meterband ontvanger, een Kenwood QR-666 ontvanger. Nog steeds luister ik naar de HF band via een Kenwood R-2000, een AOR-2800 en de Kenwood QR-666 ontvangers, ik luister vooral naar de amateur frequenties en ook naar de gewone stations. Regelmatig gebruik ik de schaaldraai methode om stemmen te registreren.

Wat later in mijn jeugd jaren leende ik een boek van een kennis over het opnemen van paranormale stemmen.
Na het lezen van enkele boeken over dit fenomeen en ook het beluisteren van het radio programma ``Het Zwarte gat`` begon ik met een goede vriend te experimenteren via normale radio`s voorzien van een AM/FM band. Beide modulatie`s zijn zeker geschikt om stemmen te registreren.

In een van de eerste opnames stelde ik de vraag ``Kunnen jullie ons helpen met dit experiment ?``
Een luide mannenstem antwoordde : ``Maar wij helpen jullie toch?".
Na deze boodschap waren wij h��l erg verbaasd en uiteraard ook wel erg geschrokken van deze stem.

Het heeft dan ook weer eventjes geduurd voordat ik weer begon experimenteren.
Ik gebruikte destijds een radiotuner, een cassettedeck en een dynamische microfoon.
Ik gebruikte de middengolf  (MW) om de stemmen te registreren.
Na een tijdje opnemen waar je doorzettingsvermogen en heel v��l geduld voor nodig hebt, hoorde ik steeds m��r stemmen antwoorden geven, zoals begroetingen (mijn naam werd vaak genoemd) maar ook ik kreeg ook boodschappen door, 

Na al die jaren opnemen ben ik voor de volle 100% van overtuigd dat het leven na de dood verder gaat, omdat zij mij dat vertelden. Voor mij en vele andere stemopnemers is dit fenomeen een spirituele zoektocht en draagt bij aan iemands spirituele ontwikkeling en bewustwording.
Ik weet al lang dat de vrienden uit de "Andere Zijde"  graag contact met ons willen. Vele stemmen hebben dit aan mij laten weten.

 Alex 

Een aantal jaren geleden leerde ik mijn collega Alex Ottens kennen.
Ik had hem verteld over het stemmen fenomeen en was hier best wel sceptisch over.
Ik vroeg hem of hij een keer een opname wilde meemaken en dat wilde Alex wel.

Er zijn verschillende methodes maar de methode die wij gebruiken is de zogenaamde schaaldraai methode.
Tijdens een opname vroeg ik Alex om te vragen aan de stemmen wat zijn voornaam is.
Direct na de vraagstelling kwam het antwoord "Alex".

In dezelfde opname vroegen wij wederom of zij mijn naam konden herhalen, vrijwel meteen hoorde wij weer een stem zeggen "Alex", Alex is nu geheel overtuigd dat contact met de "Andere zijde" mogelijk is.

De stemmen kunnen worden gevormd door het aanbieden van  bouwmateriaal wat je het beste kan zien als verschillende radio fragmenten, met allemaal een verschillende frequentie, wat hun in staat stelt de door ons gevraagde dingen te kunnen beantwoorden, dit bouwmateriaal is nodig omdat de overledenen in tegenstelling tot ons niet meer hun strottenhoofd en hun stembanden meer hebben. Via energie, gedachtekracht/overbrenging (telepathie) en een hoge concentratie kunnen zielen de aangeboden geluidstrillingen be�nvloeden waardoor er een ``stem``ontstaat.

 

 Bepaalde soorten van stemmen 


De stemmen kunnen hele aparte klanken hebben, vaak hoor je het antwoord op de vraag kort v��r of na de gestelde vraag. Zo kan een dierbare overledene een vrouwelijke, een mannelijke en zelfs een kinderstem produceren door de opdat moment aangeboden geluidsklanken. Vaak wordt deze herkent aan bijvoorbeeld taalgebruik, intonatie e.d.

 Onze website 

Een aantal jaren geleden maakte ik (Henk) een eenvoudige website over dit fenomeen.
Hierna heeft Alex de website verbeterd en is in een paar jaar tijd gegroeid een van de betere websites op het gebied van de bandstemmen.
Op deze website zijn vele onderwerpen te vinden maar voornamelijk over het bandstemmen fenomeen.

ITC 

Ook is er informatie te vinden over ITC fenomeen (Instrumental Trance Communication)

Bandstemmen interesse groep

Er bestaat in Nederland een spirituele groep van Bandstemopnemers, een zogenaamde bandstemmeninteressegroep , u kunt zich hiervoor aanmelden als u op de link klikt.

Doelstelling 

 Wij hebben als doelstelling : 


Het uitdragen van het stemmen fenomeen.
Innerlijke Spirituele ontwikkeling
Hulp bieden aan aards gebonden ofwel dolende zielen.
Mensen proberen overtuiging te brengen dat er een eeuwig leven is.

Herman Baars

In samen werking met  Herman Baars bezoeken wij op aanvraag spirituele verenigingen en geven lezingen en demonstratie avonden, waar ook een aantal aanwezige personen contact kunnen maken met een dierbare overledene, uiteraard zijn er uitnodigingen waarop wij niet ingaan, maar zulke dingen horen er gewoon bij, al kan er in overleg al heel veel bereikt worden heeft u interesse in een lezing of workshop gebruik dan ons mailform

De pers en de media

Ook de media heeft ons al meerdere keren aangeschreven of wij even contact konden leggen met bekende Nederlanders die helaas niet meer in leven zijn, uiteraard zijn wij hier niet op ingegaan omdat wij van mening zijn dat hiervoor het bandstemmen fenomeen niet is bedoeld, daar komt bij dat wij zonder toestemming van de nabestaanden van de overledene, contact met hun mogen maken.
Voordat wij sowieso een opname voor iemand gaan maken willen wij toestemming hebben van de nabestaanden, zonder deze toestemming maken wij deze opname niet, of alleen voor "eigen" gebruik.

De werkelijke overtuiging 

Wij kunnen u niet overtuigen van het bestaan van dit fenomeen. De werkelijke overtuiging komt pas nadat u zelf een opname gaat maken en de bevestiging komt als u antwoorden krijgt die alleen u en de overledene weet. Het stemmenfenomeen is een bijzonder fenomeen. U overtuigen van het fenomeen kunnen wij niet! De beste manier om u te overtuigen dat er een leven bestaat na de dood, is door zelf contact te gaan maken met onze vrienden uit de andere zijde via het stemmen fenomeen. En mocht u hulp nodig hebben zijn wij altijd bereid om uw vragen te beantwoordenMet vriendelijke groeten

Vragen?  gebruik ons mailform 

Henk Stooter en Alex Ottens, 

webmasters van deze website

Maart 2005

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming [ of Email ] van de webmasters.
 

� Henk en Alex 2005