Bandstemmen en ons geloof

Het Vaticaan accepteert Bandstemmen onderzoek.

Osservatore Romano, L� Italie, de rom. Observeerder, Vaticaan. Dagkrant, halfambtelijk, Orgaan van HI. Stuhls, opgericht 1861 in Rome (voorloper verschenen 1849-52) Uitgaven in dt. Engl. Frz., Italie, Portug. en Spaanse taal. De Kerkelijke betekenis van de krant berust in wezen op de berichten over de werkzaamheden van de Paus en de veranderingen in de hi�rarchie, (voeding, doodsoorzaken, nieuwe Bisdommen).

De halfambtelijke dagkrant van het Vaticaan, wat praktisch betekent: de offici�le dagkrant van het Osservatore Romano, verklaart voor de eerste maal wanneer alle voor ons toegankelijke informatie niet vergist- dat een ernstige religie of wetenschappelijk gemotiveerde bandstemmen onderzoek legitiem is en niet meer als ongewenst bestempeld wordt.

Deze ommekeer is een echte sensatie! De precieze bewoording van Osservatore Romano is ten tijde van het drukken van dit mededelingenblad nog niet bekend. Maar een uitgave van Gente met een interview met de invloed en kennisrijke Padre Gino Gondetti, laat geen andere conclusie toe. C.D. is namelijk het Vaticaanse Commentaar van Osservatore Romano, en men ziet in hem als degene die deze ommekeer in Vaticaan mocht articuleren.

In de volgende VTF-Post wordt uitvoerig bericht met woordelijke stukken uit de Vaticaanse krant.

Vertaald door A.Z. waarvoor onze dank.

 

Friedrich Jurgenson bij paus paulus IV [ 4e ] klikken voor orignele afbeelding! Erkenning Bandstemmen door het Vaticaan! Klikken voor Origineel!

Links: Friedrich J�rgenson bij Paus Paulus  VI 

Rechts : Kopie van Erkenning, het bestaan van bandstemmen door het Vaticaan te Rome

Wie is hier allemaal?