13-02-2004

Leven na de dood, het Pleidooi

Onderstaande tekst is overgenomen met toestemming van Victor Zammit http://www.victorzammit.com

Breng mij terug naar het overzicht van  diverse teksten

EEN ADVOCAAT HOUDT EEN PLEIDOOI VOOR EEN LEVEN NA DE DOOD

Zonder enige twijfel is er wetenschappelijk bewijsmateriaal voor het bestaan van een leven na de dood. Advocaat Victor Zammit biedt in zijn boek "A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR THE AFTERLIFE" een overzicht van drieentwintig verschillende soorten bewijsmateriaal die uitwijzen dat een leven na de dood 'absoluut' kan worden bewezen - zie zijn website www.victorzammit.com

Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om een religieuze kruistocht. Er is ook geen sprake van dat ik er op welke manier dan ook op uit zou zijn uw overtuigingen te veranderen. Ik verzoek u slechts de wetenschappelijke informatie die ik hier op een rijtje heb gezet in overweging te nemen.

Dr Victor Zammit beweert dat het bewijsmateriaal dat hij overlegt geaccepeteerd zou worden door het hoogste gerechtshof in elk beschaafd land ter wereld.

Het technische bewijsmateriaal behelst onder meer:

Het "Electronic Voice" Fenomeen (opgenomen stemmen van geesten), Instrumentele Trans communicatie (tweezijdige communicatie met hen die zijn overgegaan), de SCOLE-Experimenten, Buiten-Lichamelijke Ervaringen, Bijna-Dood Ervaringen, Empirische Materialisatie, Trance en Mentaal Mediumschap; Poltergeist, Xenoglossie en Re´┐Żncarnatie, de Kruiscorrespondenties, Proxy Zittingen. In verband met het onderwerp materialisatie, besteedt deze advocaat ook nog de formule van Prof. Albert Einstein E=mc2.

Een hoofdstuk gaat ook nog in op diegenen onder de meest briljante, gerespecteerde wetenschappers en onderzoekers die ooit op deze planeet aarde rond hebben gelopen die hun wetenschappelijke kennis en vaardigheden hebben ingezet om het leven na de dood te onderzoeken en tot de conclusie kwamen dat er een hiernamaals bestaat.

Dr Victor Zammit stelt dat men geen bewijsmateriaal mag verwerpen enkel en alleen omdat dat bewijsmateriaal niet in overeenstemming is met onze dierbare overtuigingen. Hij zegt dat we de neiging hebben om producten van onze eigen omgeving en onze eigen opvoeding te zijn. Vanaf het moment dat we geboren worden nemen we informatie in ons op, afkomstig van onze familie, vrienden, school en media. Bovendien moeten we niet vergeten dat we in een wereld geboren worden met haar eigen unieke cultuur, geschiedenis en traditie.

Het is onvermijdelijk dat overtuigingen op den duur erg emotioneel worden en daarom ook neurologisch. We weten dan ook dat we de neiging hebben om wanneer we informatie horen die niet overeenkomt met onze eigen dierbare overtuigingen, die informatie meteen te verwerpen. Waarom? Onze geest zal defensiemechnismen activeren die onze vooringenomenheid en partijdigheid beschermen: omdat de afwijkende informatie ons bang maakt, angst oproept, en ons daarom al gauw emotioneel uit ons evenwicht brengt. Stelt u zich eens voor hoe u zich zou voelen als u een Amerikaan was die een rotsvast geloof in het christendom had en dat een fundamentalistische moslim u zou vertellen dat u er helemaal naast zit in uw geloof - en dat de islam de enige weg tot de 'verlossing' is!

We moeten eveneens aannemen dat u als u (de lezer) geboren bent in het Midden-Oosten hoogstwaarschijnlijk een moslim bent - en in sommige gevallen al enkele malen ALLAH U AKHBAR (God is groot) heeft gereciteerd.

Als u geboren zou zijn in India, zou u een totaal ander wereldbeeld en overtuigingen hebben dan een westerling. Of als u in Japan of China zou zijn geboren, zou u zeker andere overtuigingen erop nahouden dan als u geboren was in andere landen.

U moet begrijpen dat wanneer er een inconsistentie bestaan tussen 'wetenschappelijke' kennis en traditionele of 'persoonlijke overtuigingen', de wetenschappelijke kennis onvermijdelijk prevaleert boven persoonlijke overtuigingen. Dat kan niet anders. We herinneren ons wel wat er gebeurde ten tijde van de wetenschapper Galileo in Italie die zijn kennis van de wetenschap gebruikte en beweerde dat de aarde zich NIET in het centrum van het universum bevindt en dat het aarde is die om de zon draait - en niet de zon om de aarde. De christelijke Katholieke Kerk moest na vele jaren uiteindelijk accepteren dat de wetenschap prevaleert boven hun persoonlijke religieuze overtuigingen en de Kerk gaf toe dat ze ongelijk had. Dit is ook een voorbeeld van de voortdurende verfijning binnen onze kennis.

Het is erg belangrijk dat we begrijpen, omdat het uiteindelijk belangrijk is voor u om te weten en volledig te begrijpen op deze planeet aarde, dat de waarheid gebaseerd is op informatie die herhaaldelijk getoetst kan worden op haar validiteit.

Het 'wetenschappelijke' bewijsmateriaal voor het leven na de dood is onweerlegbaar - het is nog nooit aangetoond er naast te zitten. Het bewijsmateriaal dat vermeld wordt en gevonden kan worden in A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR THE AFTERLIFE is gestuurd naar experts over de hele wereld om hen te vragen wat er mis mee zou kunnen zijn -het is gestuurd naar theologen, wetenschappers, materialisten en hard-core skeptici.

Zeven jaar later, is er nog geen enkele wetenschapper -geen enkele bioloog, natuurkundige, skeptische empiricus of materialist- geweest die in staat was om het bewijsmateriaal voor een leven na de dood te weerleggen.

Victor heeft ook een website over materialisten en skeptici waarbij zijn sponsors een ieder een bedrag van 1.000.000,- U.S. dollar aanbieden die waar ook ter wereld aan zou tonen dat het bewijsmateriaal voor een leven na de dood zoals men dat in zijn research op het internet kan aantreffen niet correct is, klik op de nieuwe webpagina Lawyer on the Skeptics www.victorzammit.com

Onze tijd op aarde duurt maar kort. Een van de mooiste openbaringen van informatie die doorgekomen is vanuit het hiernamaals door hen die overgegaan zijn, is dat de liefde blijft bestaan na de fysieke dood. Ja, we zullen allemaal onze geliefden ontmoeten nadat we fysiek gestorven zijn.

Er is niets belangrijker op aarde dan te weten wat er staat te gebeuren als we de brug oversteken naar het hiernamaals. Laat ik eens een directe vraag stellen: wat als het waar is dat het leven almaar doorgaat, gedurende een erg lange tijd, misschien wel duizenden jaren? Is het dan niet redelijk om zelf serieuze onderzoekingen in te stellen of tenminste te lezen wat de professionele onderzoekers hebben ontdekt op dit gebied?

Denkt u ook niet dat dat enorme consequenties zou hebben?

Advocaat Victor Zammit heeft al vele jaren kritisch onderzoek naar het leven na de dood gedaan dat zijn leven heeft veranderd. In dit boek doet hij zeer zorgvuldig verslag over zijn erg belangrijke bevindingen.

Kunt u het zich veroorloven om het risico te lopen om niet te weten wat de parapsychologische wetenschap te zeggen heeft over wat er zal gebeuren als u sterft?

Lees over al het bewijsmateriaal op: www.victorzammit.com

Advocaat Victor Zammit is een gepensioneerde advocaat van het 'Supreme Court' en het Hoge Gerechtshof van Australia.

 

Breng mij terug naar het overzicht van  diverse teksten