Plan van bestemming 

17-02-2004

Dit stukje is uitgewerkt en ingezonden  door Arthur.S

Breng mij terug naar het overzicht van diverse teksten
uitspraken uit het boek "PLAN VAN BESTEMMING" door Edward W. Russel 1972
kern van het boek gaat over de "elektrodynamische levenstheorie"

"magnetische velden bepalen leven en denken"
 


HEEFT HET LEVEN EEN DOEL? EN ZO JA,WELK DOEL EN OP WELKE WIJZE
KUNNEN WIJ DAT DOEL BEVORDEREN?
 
 We zullen merken dat het leven inderdaad een doel heeft,en dat het,
 voor zover het de mens betreft ,"tot doel heeft de persoonlijkheid
 en het karakter door ervaringen te ontwikkelen,onverschillig of die 
 ervaringen plezierig of onplezierig zijn.
 We zullen ook merken dat alles wat wij op deze manier ervaren geen
 verspilling is omdat de herinnering die de kern vormt van onze 
 persoonlijkheid en de opslagplaats van ervaringen niet verloren gaat
 maar bewaard blijft en door ons gebruikt wordt in volgende 
 bestaansvormen.

Elektromagnetische velden

Deze ontdekking komt in het kort hierop neer dat alle levende vormen
onverschillig of het gaat om het menselijk lichaam,dieren,planten
of nog lagere vormen van leven een elektromagnetisch veld bezitten
dat deze vormen tevens controleert.Dit zijn de 'mechanismen' die de 
vorm bewaren van alles wat leeft en die tevens zorgdragen voor het
onderhoud en de herbouw.Het gaat hier niet meer om een theorie.
Deze elektromagnetische 'levens' velden zijn met de grootste nauwkeurigheid
door moderne instrumenten gemeten en geregistreerd.
Duizenden experimenten hebben het bestaan er ervan niet alleen 
bevestigd maar ook hun verschillende werkzaamheden aangetoond.
de eer voor deze ontdekkingen komt geheel toe aan Dr.Harold Saxton
Burr en Dr .F.S.G Northrop,beiden verbonden aan de Yale-universiteit.

Denken is ook een vorm van herinneren

Zij die ons willen doen geloven dat het DENKEN alleen maar een fysische 
chemisch proces is,zien een belangrijk feit over het hoofd:om te 
kunnen denken is herinneren nodig,er moet een permanente voorraad 
ervaring feiten opgeslagen zijn, maar de cellen waarin dit volgens
deze geleerde zou gebeuren worden constant afgebroken en weer opgebouwd.
Om Sir Charles Sherrington nog eens te citeren:'de hersenen zijn 
vanzelfsprekend ,net als alle andere organen, opgebouwd uit fysisch
chemisch materiaal,dat telkens wordt afgebroken tot afvalproducten.'
 
De prote´┐Żne vernieuwing van longen,HERSENEN,huid en spieren vind plaats 
 in een cyclus van 458 dagen.

Het alles overheersende D-veld 

In het voorgaande hoofdstuk kwamen we tot de conclusie dat iedere
hersencel gereguleerd word door een afzonderlijk klein D-veld,maar
dat er een overkoepelend D-veld moet bestaan dat alle kleinere omvat.
"dat zijn we dus",dit is het essenti´┐Żle,persoonlijke dat ons doet 
verschillen van alle andere mensen.Dat is,wat sommigen hun ZIEL 
of GEEST noemen en dat anderen omschrijven als het IK of de 
PERSOONLIJKHEID.


(L) EN (D) VELDEN IN HET KORT 

 
D-velden zijn de dragers van de individuele herinneringen en
ervaringen ,als zodanig zijn ze zeer persoonlijk en het bezit van
het individu. 

L-velden zijn een controlerende en organiserende kracht bij de 
groei van een levende vorm,het is als ware een elektrische matrijs
waarnaar het levende materiaal wordt gevormd."HET L-VELD IS DE MEESTER
EN DE MATERIE IS DE SLAAF"Het lichaam en met name de hersenen is 
het gereedschap van de velden, het alles overheersende D-veld ook wel
geest,ziel,persoonlijkheid genoemd.

IS DE ZIEL TE VERWOESTEN? vroeg Shelly.

Toch is een van de eigenschappen van de animale ziel het bewustzijn
van eigen identiteit.Als dat word vernietigd,zou logischerwijze ook
de ziel(die er de essentie van is)ten onder moeten gaan,maar,zoals 
ik het begrijp...is er niets dat verwoest kan worden daarom veronderstel
ik dat ook de ziel niet vernietigd kan worden.

 
Belangrijke voorbeelden die op waarheid berusten 

*De individualiteit en het bewustzijn daarvan de essentie van een wezen 
 vormen
*Niets in de werkelijke zin van het woord kan worden verwoest.
*De moderne fysica heeft dit in heel wat minder dichterlijke 
bewoordingen uitgedrukt:de wet van het behoud van massa of energie. 
Anders gezegd ,materie en energie kunnen niet worden geschapen of
vernietigd,zij kunnen enkel veranderingen ondergaan.De nucleaire
fysica heeft laten zien dat materie kan worden veranderd in energie
in overeenstemming met Einsteins beroemde formule E=Mc 2 -en soms
kan energie overgaan in materie.Maar niets kan ooit vernietigd worden
en de hoeveelheid materie en energie in het universum zullen bij 
elkaar altijd het zelfde totaal vormen. 

Breng mij terug naar het overzicht van diverse teksten