Geschiedenis over de Bandstemmen...

De Geschiedenis over bandstemmen....Ook op evp-voices.com besteden we aandacht aan de geschiedenis, soorten methoden, en natuurlijk niet te vergeten de bandstem opnamen door bekende stem opnemers van dit fenomeen.

Het was David Wilson die pogingen deed die zijn eerste pogingen ondernam om contact te leggen via communicatie apparatuur zoals de Pshychic telegraph met overledenen, dit beschreef David Wilson in al in "Light' in het jaar 1915 en 1916.

Ook werd er in Nederland na de 1e wereldoorlog ge�xperimenteerd door twee stem opnemers genaamd Malta en Zaalberg .Deze gebruikten de z.g. Dynamistograph voor het opnemen van stemmen uit het hiernamaals.
De Dynamistograph is eigenlijk een soort telexapparaat .Uit dit apparaat kwamen stroken papier met letter schrift veroorzaakt door het vederlicht aanslaan van toetsen op psychootkinetische weg, dit gebeurde in aanwezigheid van een fysisch medium.
Zelfs de telefoon leverde onverklaarbare bijgeluiden en stemmen op.
Later werd de techniek van communicatie apparatuur als maar verbeterd, zoals de draadloze ontvangstapparatuur.
Mensen ontvingen steeds maar vaker onverklaarbare�geluiden, men experimenteerde hiermee Helaas kon men het bestaan van dit fenomeen technisch gezien niet aantonen.
In de 1952 hoorde de Amerikaan George Hunt Williamson vreemde stemmen via het afspelen van de geluidsband, de door zijn gebruikte methoden waren niet goed te noemen en raakte dit fenomeen op de achtergrond.

In 1959 was het Friedrich J�rgenson die opnames maakte in zijn tuin van vogelgeluiden.
Veel onverklaarbare geluiden en menselijke stemmen hoorde Friedrich tijdens het luisteren van de geluidsband.
Friedrich maakte veel meer opnames en deed proeven met specialisten, waarna er wederom menselijke stemmen te horen waren.J�rgenson nam duizenden stemmen op.Ook hoorde hij de stem van zijn overleden moeder.

Ook deed J�rgenson proeven met de uit Letland afkomstige Dr.Konstantin Raudive�
en met veel succes.Tijdens een van de opnames hoorde Raudive dat zijn eigen naam genoemd werd. Hierna hield hij zich veel bezig(op wetenschappelijke wijze) met het stemmen fenomeen. De opgenomen stemmen werden door hem geanalyseerd en gecatalogiseerd.Raudive verzamelde zo`n tachtig duizend opgenomen stemmen.
Hij ontwikkelde speciale apparaten om de stemmen uit het hiernamaals beter te ontvangen.
Deze stemmen werden door Raudive op verstaanbaarheid in drie categorie�n verdeeld:


A, B en C stemmen.

A: Stemmen die zeer goed en voor iedereen verstaanbaar zijn.


B: Deze stemmen moet men met aandacht beluisteren.


C: Dit zijn stemmen die vaak in de ruis verloren gaan.


De opgenomen menselijke stemmen bestaan uit vrouwelijke, mannelijke en kinderstemmen die meestal maar kort hoorbaar zijn.Ook hoorde men dieren geluiden, meestal voordat er een kinderstem op de band klinkt.Stemmen worden ook gehoord tijdens of voor de vraagstelling van de opnemer.Het beluisteren van deze stemmen vergt wel enige training.
Ook is het mogelijk dat men stemmen hoort van overleden familieleden of bekenden

Professor Hans Bender, parapsycholoog aan de Universiteit van Freiburg onderzocht ook het bandstemmen fenomeen en had als probleem dat hij de oorsprong van de opgenomen stemmen niet kon vaststellen.
De Psychofoon werd ontworpen door de Oostenrijkse Ingenieur Franz Seidle en bestond uit drie methoden, n.l.:een breedband ontvanger voor de ontvangst, een oscillator trap (zendertje)met opgewekte hoog frequente energie die door de intelligenties worden gebruikt en hierna worden gemoduleerd, een microfoon aansluiting.Er zijn op het internet bouwschema`s van de Psychofoon te vinden, zoals bij de website van VTF Helaas is deze website Duitstalig :( , ter zijner tijd kunnen wij van evp-voices.com wel de hoofdzaken vertalen.


De volgende methode's kan men gebruiken om stemmen op te nemen:De radio methode:

Een radio ( de ontvanger) wordt voor de microfoon geplaatst en een cassette recorder om op te nemen.
Wil men de microfoon uitschakelen om bijvoorbeeld bijgeluiden te voorkomen zorg dat de microfoon voorzien is van een aan en uit schakelaar .De diode methode:


Deze werkt ongeveer het zelfde als de radio methode, de ontvanger wordt dan gekoppeld aan de recorder.
De ontvanger wordt dan afgestemd op een frequentie waar geen uitzending plaats vind maar alleen ruis hoorbaar is, de z.g `` witte ruis`` Deze ruis wordt als inductor gebruikt door de stemmen. Goede resultaten kan men behalen via de middengolf frequentie (interventie en `s avonds veel fading effect). De bekende J�rgenson frequentie ligt ongeveer tussen de 1200 en 1500 Khz op de middengolf band. Ook de bekende Nederlandse stem opnemer Branton de Geus, tevens z��r goed bevriend met J�rgenson gebruikte deze frequentie (deze frequentie wordt ookwel de J�rgenson frequentie genoemd) om stemmen uit het hiernamaals op te nemen en met groot succes. Branton werd bekend over dit fenomeen via paranormale beurzen, televisie en radio programma`s . Ook vertegenwoordigde hij de vereniging van VTF Duitsland voor Nederland.�
Zie ook dit stukje hieronder van www.hermanbaars.nl over Branton:�
Branton heeft het bandstem fenomeen in Nederland uitgedragen op beurzen o.a. Paravisie heeft vele lezingen gegeven in Nederland en Duitsland. Branton was bestuurslid van de Duitse vereniging VTF. Met hart en ziel was Branton getroffen door de onwaarheden die in de oude boeken vermeld staan. Op humoristische wijze kon hij deze onwaarheden aan de kaak stellen. Meer dan 30 jaar heeft Branton zich ingezet om het stemmenfenomeen uit te dragen. Het boekje is een afspiegeling van Branton's humor en gedachten. Wilt u het boekje lezen via internet, dan kan dat ook. Ga naar http://www.evp-voices.com

 

 De conserven methode:

Hiermee maakt men een opname via de radio ontvanger van een vreemde buitenlandse taal (cassette recorder)
Een tweede band met een andere vreemde taal.Men heeft dan twee talen apart opgenomen b.v.Frans en Engels.Hierna speelt men met twee recorders gelijktijdig de opnames af, er ontstaat dan een mengtaal.Met een derde recorder neemt men deze mengtaal op en stel tijdens de opname uw vragen.De intelligenties gebruiken deze mengtaal als inductor .Na de opname beluistert u de opname zeer nauwkeurig en hoort u wellicht antwoorden in de Nederlandse taal.U kunt ook een opname maken met twee aparte radio ontvangers elk afgestemd op een buitenlandse taal .(rechtstreekse opname)De spontane methode:

Deze stemmen worden opgenomen op plaatsen waar een dramatische gebeurtenis heeft plaats gevonden Cassette recorder voorzien van een leeg of nieuw bandje.

Beluister uw opnames af met een koptelefoon.

Tegenwoordig gebruikt men ook de computer voor het opnemen van stemmen.
Men gebruikt software om de stemmen op te nemen en te beluisteren .
Bijvoorbeeld het programma Cooledit pro.Met dit programma kan men de opgenomen opnames bewerken, zoals filteren ,inkorten,opslaan op cd of diskette.ook hiermee zijn goede resultaten te behalen.Ook wordt gebruik gemaakt van het programma EVP-maker, dat gratis is (freeware) het is hier te halen : evpmaker.
EVP-maker werkt als volgt:Voer een wave bestand in met opgenomen spraaktekst of andere geluiden,b.v.hoge of lage toonsoorten.EVP-maker maakt dan vervolgens een nieuwe wave bestand aan met instelbare lengte doordat het programma samples van het origineel aan elkaar plakt.Bij afluisteren van de EVP file is het mogelijk dat men een stem hoort die niet op�het origineel stond.�