Engelen

terug naar het overzicht : diverse teksten
 
 
 
Engelen
Engelen zijn voor God, net als wat zonnestralen zijn voor de zon.
Een ieder van ons kent de verhalen over engelen, zij waarschuwen voor gevaar, geven leiding bij moeilijke 
situaties, genezen, verlichten en troosten.
Op deze pagina vind men zeven soorten engelen en ook een beschrijving van de aartsengel die zich met hun 
bezighoudt.

Beschermengelen:
De aartsengel Micha�l, de aanvoerder van de legers van engelen.
Hij draagt het blauwe vuur dat wonderen mogelijk maakt.
Je mag hen vragen om vrijheid van angst of twijfel, versterking van het geloof, vervolmaking van je ziel.
Praktische bijstand, bescherming op lichamelijk en geestelijk gebied, van verkeersongevallen tot bescherming 
tegen demonen of verkeerde entiteiten.
 
 


Engelen van liefde:

De aartsengel Chamu�l, de engel die``God ziet``
Deze engelen bewapenen zich om haat en wreedheid te bestrijden, een kind te troosten en te vechten tegen alles
wat haaks staat op liefde.
Ook bij gebrek aan liefde voor jezelf, dat zich kan uiten op vele manieren helpen zij jou.
Zij zijn experts in het bevorderen van communicatie tussen mensen.
Je mag hen vragen om; liefde, mededogen,creativiteit, hulp om van je zelf te houden, hulp bij gebrek aan 
zelfrespect.
Praktische bijstand bij bescherming tegen alle vormen van kwaad, hulp bij het verkrijgen en onderhouden
van vriendschappen en relaties.
Op wereldniveau; oplossen van geloof en rassenconflicten.
 
 Engelen van vrede
De aartsengel die hierbij de leiding heeft is de engel Uri�l. 
Zij kunnen vrede brengen op ieder niveau, vrede in je huis tot vrede op wereldniveau.
Vrede op geestelijk niveau bij een verwarde geest.
Als je hen vraagt om een probleem aan te pakken op wereldniveau gaan er miljoenen engelen aan het werk.
 
 

Engelen die begeleiden

De aartsengel die bij hen hoort is de engel Gabri�l. Hij en zijn engelen willen je helpen om je levensplan ten
uitvoer te brengen. Zij kunnen helpen je te herinneren wat je nodig hebt om dit plan ten uitvoer te brengen, 
zodat je het kunt uitwerken.
Zij helpen je ook bij tegenwerking bij je levensplan factoren zoals ontmoediging, belachelijk maken, gebrek aan
geld en hulpbronnen.
Zij zullen je helpen je dagelijkse leven te reorganiseren zodat je beter functioneert.
Vraag hen om; begeleiding op het geestelijke pad, het bekend maken van je levenspad en je doel, het oplossen van ontmoedigingen
De praktische bijstand; hulp bij het verkrijgen van structuur in je leven, het organiseren van je omgeving op
fysiek, mentaal en emotioneel niveau.
Op wereldniveau houden zij zich bezig met het helpen van vredestichtende ondernemingen, distributie
van voedsel en helpen bij verpleging en ondersteuning bij natuurrampen.
 


Genezende engelen

Genezende engelen houden zich bezig met lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen.
Je mag hen vragen de negatieve energie die hier de oorzaak van is te verwijderen. Vraag hen samen te werken met de deskundigen die je 
eventueel hierbij ingeschakeld hebt.
Visualiseer hierbij de smaragd groene kleur die je het beschadigde of getroffen gebied kan laten doordringen.
Geef niet te snel op als geen direct resultaat merkt.
Vanwege karma kan het zijn dat je bepaalde dingen mee moet maken, maar zij kunnen je wel helpen met herstel 
en verlichting.
Wees altijd voorbereid op wonderbaarlijke resultaten.
Vraag hen om ;heelheid,inzicht door waarheid.
Praktisch mag je hen vragen te helpen op het gebied van fysieke genezing, mentale genezing.
Op wereldniveau houden zij zich bezig met; herstel van onenigheid tussen landen, herstel van slachtoffers op het
slagveld, inspiratie voor nieuwe geneesmiddelen.
De aartsengel die zich bezighoudt is de engel Rafa�l.
 


Engelen van verlichting

Engelen van verlichting brengen je in aanraking met het denkvermogen van God, de bron van alle creativiteit.
Deze engelen geven je inspiratie en openbaringen die je leven kunnen veranderen. Zij helpen ons contact te maken met het hogere zelf,
informatie tot ons te nemen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zij kunnen je bevrijden van alles wat je in de 
weg staat om een te worden met je hogere zelf inclusief gebrek aan zelfkennis en verschillende soorten verslaving.
De aartsengel die op hen toezicht houdt is de engel Jofi�l.
Roep de vlam van verlichting aan als je hem nodig hebt.
Vraag hem om ; spirituele gaven, begrip, inspiratie, kennis, helder inzicht en verbinding met je hogere zelf.
De praktische bijstand, hulp om informatie op te nemen, hulp bij studeren, vrij zijn van verslavingen etc .
Op wereldniveau houden zij zich bezig met het aantonen wat goed en fout is bij regeringen en rechtspersonen, hulp bij het zuiveren van
de planeet.
 


Engelen van vreugde

Negatieve herinneringen kun je be�nvloeden in je dagelijkse leven op manieren waar je je niet eens bewust van bent. Ze kunnen de manier
waarop je problemen en vriendschappen hanteert op een onbewuste niveau be�nvloeden.
Zadki�l en de engelen van vreugde kunnen je helpen hierbij.
De kleur die bij hen hoort is violet. Deze vlam bevrijd je van beperkingen en brengt vreugde en vervulling.
Zij kan je helpen je karma in te lossen en het gedragspatroon te veranderen dat je zo overgevoelig maakt voor
pijn, lijden etc .
Je mag hen vragen om; spirituele gaven, ziele vrijheid, geluk, genade, vergeving, rechtvaardigheid etc .
De praktische bijstand die zij geven; tolerantie, diplomatie, inspiratie, ontwikkelen van creativiteit op alle gebieden.
Op wereldniveau houden zij zich bezig met het oplossen van herinneringen aan strijd tussen landen en groepen
mensen.


Terug naar het overzicht : diverse teksten